Author: Redaksija Shprehja

1 121 122 1231224 / 1224 POSTS
Dr. Muhamed Sherif Salim Abuzimi seksual me fëmijët është shndërrua...
Këshilli Evropian për Fetva dhe Studime Vendimi i këshillit: Sig...
Si përgatitet familja për pritjen e fëmijës së dytë? Me pritjen e f...
Turki Alhamed Që nga ai moment kur mus’hafët u ngritën mbi majat e ...
1 121 122 1231224 / 1224 POSTS