Category: Kur'an

1 218 / 18 POSTS
Në Kur’an, tema e riprodhimit njerëzor shpie në dëshmi të shumta që pë...
Le t’i kthehemi Tokës tani. Le ta analizojmë këtë varg në suren Ez...
Le të kthehemi në temën e Astronomisë tani. Kur ua përshkruaj euro...
Le ta shohim krijimin siç është përshkruar në Kur’an. Një ide ekstr...
Pyetje: Pse Kurani quhet Kuran dhe kush e bëri atë emërtim? Përgjig...
Për shumë shekuj njeriu nuk mundej t’i studjonte ato, sepse nuk po­sed...
Më 9 nëntor 1976 një leksion i pazakonshëm u dha në Akademinë Franceze...
Në emër të All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit Lavd-falënderimi i...
1 218 / 18 POSTS