Category: Shprehje

1 38 39 40 41 400 / 402 POSTS
Fillimisht vdisja të mbaroja shkollën e mesme dhe të filloja fakulteti...
Ti jeton vetëm një herë, por nëse e bën siç duhet një herë është mjaft...
Para se të flesh: Kur sheh se gjithçka përreth teje është përkeqësuar,...
"Veprat e mira mburren para njëra-tjetrës, atyre u papraprin sadakaja ...
Bëhu i madh pranoji gabimet tuaja... Bëhu i mençur e përfito prej tyre...
Profeti Sulejman a.s pyeti një ditë një milingonë:"Sa ushqim të nevoji...
Edhe trëndafilin e shkund era dhe e fshikullon shiu, megjithatë pas çd...
Njerëz me të meta që përfolin e gjykojnë njerëz me të meta. Zot na fal...
Me lindjen e çdo dite të re lind jeta, ripërtërihen shpresat dhe optim...
1 38 39 40 41 400 / 402 POSTS