Category: Tregime Islame

1. Marrja e ushqimit dhe e pijeve me harresë apo përdhunisht (me d...
Vonesa dhe arsyetimi do të na kushtojë edhe në këtë botë po edhe tjetr...
Tregim i vërtetë mes virtytit dhe vesit. Një nga Guvernatorët e Ita...
BISEDË MES NJERIUT DHE MACES Xhemaludin el-Afgani "Përderisa njeriu ...
Muhammad Ata ur – Rahim Përktheu: Qani Nesimi (Muhammad Ata ur – R...
Pejgamberi a.s., ishte një ditë me Sahabet dhe ju shpjegonte atyre diç...
Thuaj: “Kërkoj mbështetje te Zoti i njerëzve." (En-Nas: 1) Nëse kër...