Tag: bfi

“… nëse ata ju sulmojnë, bëhuni të durueshëm dhe të dëgjueshëm dhe Zot...