January 25, 2021
Portali Shprehja

A deshironi të hyni në Xhennet të sigurt duke mos u frikësuar dhe do t’ju përshëndesin Melekët me selam..?

A deshironi të hyni në Xhennet të sigurt duke mos u frikësuar dhe do t’ju përshëndesin Melekët me selam.

Pejgamberi a.s. me këtë porosi përfshin disa vepra me të cilat besimtari meriton shpërblimin e All-llahut, Xhennetin.Prej Ebi Hurejres r.a. transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë:– Ndani ushqimin (të varfërve).– Përshëndetni njëri tjetrin me selam.– Mbani kontakte të mira me farefisin tuaj.– Falni namaz natën kur njerëzit flejnë.Do të hyni në Xhennet të sigurt duke mos u frikësuar dhe do t’ju përshëndesin Melekët me selam.Transmeton Ahmed Ibni Habbani etj.

.

Të Ngjajshme

Në cilën ditë lindi i Dërguari i Allahut Muhammedi a.s !

admin

Profeti (alejhi selam) thotë:“Unë jam dërguar dhe Ora e Kijametit është larg meje aq sa…

admin

Pse namazi është më i mirë se gjumi !?

admin

Leave a Comment