January 19, 2021
Portali Shprehja

Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)!

Kjo është vepra qe është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz)..!Nga kjo porosi mësojmë se të kërkuarit dituri, mësimi dhe studimi janë më të vlefshme se sa falja e namazit nafile.Prej Ebu Dherrit r.a. transmetohet se Pejgamberi salAllahu alejhi we selem i ka thënë:O Ebu Dherr, të mësosh një ajet nga libri i All-llahut (Kur’ani) është më e dobishme se sa të falësh njëqind rekate (nafile namaz).Të përpiqesh që të përfitosh diç nga dituria do të ishte më mirë se sa të falish njëmijë rekate (nafile).Transmeton Ibni Maxhe..

.

Të Ngjajshme

Në cilën ditë lindi i Dërguari i Allahut Muhammedi a.s !

admin

Profeti (alejhi selam) thotë:“Unë jam dërguar dhe Ora e Kijametit është larg meje aq sa…

admin

Pse namazi është më i mirë se gjumi !?

admin

Leave a Comment