November 28, 2022
Portali Shprehja

MASH publikon thirrjen për racion të subvencionuar për studentët

Ministria e Arsimit dhe Shkencës njofton se në ueb faqen e saj (www.mon.gov.mk) është publikuar thirrje për realizimin e të drejtës për shujtë të subvencionuar të studentëve, që nënkupton kompensim mujor prej rreth 2.400 denarë në nëntë muaj të vitit.

Afati i aplikimit për studentët aktual është nga nesër (25 nëntor) deri më 3 dhjetor 2022.

Aplikimi bëhet në mënyrë elektronike përmes portalit https://e-uslugi.mon.gov.mk/. Për konkursin mund të aplikojnë të gjithë studentët e nivelit të plotë universitar të institucioneve të arsimit të lartë shtetëror dhe privat, të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Aplikantët duhet të plotësojnë edhe këto kushte: të mos jenë në marrëdhënie të rregullt pune; të mos jenë të regjistruar si fermerë individualë dhe të mos kenë të ardhura mujore mbi asnjë bazë më të lartë se paga minimale neto në vitin aktual.

Me rastin e paraqitjes së aplikacionit, studentët duhet t’i bashkëngjisin formularët e plotësuar dhe të nënshkruar Kërkesa për fitimin e të drejtës së ushqimit të subvencionuar studentor dhe Deklarata për saktësinë e të dhënave të futura në aplikacionin për fitimin e të drejtës për ushqim të subvencionuar studentor, si dhe ne gjithashtu apel që ta shikojnë dokumentin – Udhëzime për hyrjen në llogarinë transaksionale me rastin e aplikimit për ushqim të subvencionuar të studentëve, njoftoi Ministria e Arsimit dhe Shkencës.

MASH sipas detyrës zyrtare i siguron të gjitha provat e tjera të plotësimit të kushteve, të cilat i posedon MPB, APRMV-së, DAP dhe shërbimet studentore të fakulteteve.

Pas përfundimit të afatit të aplikimit, çdo aplikant do të njoftohet nga MASH për statusin e aplikimit në mënyrë elektronike. Këtë vit pagesa do të bëhet në mënyrë retroaktive për periudhën nga 15 shtatori.

“MASH siguron mbështetje të menjëhershme për aplikimin për realizimin e të drejtës për shujtë të subvencionuar të studentëve përmes Sektorit për shkolla dhe standarde të studentëve përmes kontaktit në vijim: subbenziran.obrok@mon.gov.mk ose në zyrën e dedikuar në katin përdhes të ndërtesës së Ministrisë”, theksohet në kumtesën.

Mbështetja financiare në shumë prej 120 denarë për çdo ditë pune të muajit, përveç festave shtetërore, fetare dhe jopune, nuk është paraparë të paguhet në periudhën e pushimeve verore nga 1 korriku deri më 14 shtator.

.

Të Ngjajshme

Transportuesit privat do të bllokojnë nesër udhëkryqin te “Mavrovasja” me 30 autobusë

Bie bora e parë në Strazhë

admin

Shumë zanate janë drejt zhdukjes

Leave a Comment