“Ky është një hap pozitiv në raport me kërkesat tona për numër më të madh të shërbimeve elektronike, llargimin e dokumenteve në letër. Në praktikë, do të thotë se nuk do të shkojmë te Fondi për marrjen e formularëve, do të duhet i siguruari të nënshkruajë te mjeku amë apo të konfrimojë përmes telefonit se ka bërë ndërrim”, tha Lili Çolakova – Dervishova, kryetare e Shoqatës së mjekëve privat në Maqedoni.